alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KEMPALAN TEMBANG MACAPAT WAYANG KANCIL

KEMPALAN TEMBANG MACAPAT WAYANG KANCIL


  Kaserat dening : Ki Ledjar Subroto ing Kitha Ngayogjakarta, 1985 Kempalaning Tembang Macapat ngewrat carios Kancil anggitanipun Ki Ledjar Subroto, kangge kabetahan menawi nindakaken ringgit Kancil.   DHANDHANGGULA (1) Kababar dongeng nama sang kancil, Dipun beber dadya wujud wayang, Dimen gampang caritane, Tur cetha yen kadulu, Dadya budaya kang lestari, Pancen iku pranyata, Kinarya …

Continue reading