alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KIDUNG HAYU INDONESIA

Kidungan Puji Hayu Indonesia


Kidungan Puji Hayu Indonesia A. Pambuka Bawa Sekar Dhandhanggula Turu Lare : Kang kinitha lelaguning gendhing, Sarayuda pambukaning sekar, Dhandhanggula turu lare, Binarung ing swara rum, Ruming raras kang milangoni, Wiramane lancaran, Mung kinarya gecul, Pepathete nora oncat, Wus kacakup cakepane datan cicir, Lir-ilir gumregaha. Katampi Tembang Ilir-Ilir : Lir-ilir lir-ilir tandure wus sumilir Tak …

Continue reading