Category Archives: KIDUNG KAWYAMANDALA

KIDUNG KAWYAMANDALA


 

Iti ta ngaran Kawyamandala, santikatmaka ring asing kawya,
Kawya sembah mareng raja para Rakawi,
Iki kawyarakawi gita manggala.

I
Adya gita puja para rakawi,
Sarwa kawya pramitteng pramana,
Yogya purna gita gitatmaja,
Ratna manggala sarwa maprana.

Siddha sampurna prajaning jagat,
Angubhakti wawang ring bhumi,
Siddha rahayu santi manawa,
Angubhakti padya guru Wiratpati.

II
Hana girimanggala ngaran ikang adri,
Wana gangga prani mwang pawana,
Ndah tumunggal ika dadi sundaram,
Wilis kanaka praja hita karana.

Inider wana wana manggalya,
Mwang nadi kaliku halep,
Marutangilir silir-sumilir,
Halepnya kadi sinwam sakeng basanta.

III
Rika ri gangga matsya glis malumba,
Garjita mantuka ring hulu,
Gumupta sarira ni sor kamala,
Mwang druta malila mahiring-hiringan.

Suci nirmala wenya sang nadi,
Hapa-hapa mweh manrtta,
His saking hulu nuju sagara,
Angurip labdhajiwa prani kamantyan.

IV
Iki pwa kawyamandala samapta,
Mogha jiwaning rat anganugraha,
Sweca purna somya ikang jagat,
Bhuta hita kabeh pada mahayu.

Swasti nirmala santi ring bhumi,
Sampurna pwa ikang prani,
Tan hana yudha tan hana lara,
Mogha siddha mawali ring sanatana.

By Alang Alang Kumitir