alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KIDUNG KUSUMAWICRITRA

KIDUNG KUSUMAWICRITRA


      Hong wilaheng sekaring bawana langgeng 1. Menawi dumugi ing jaman Kaliyoga, mboten wonten ingkang ngelangkungi tiyang sugih, boten kocap tiyang ingkang guna, ingkang prawira, utawi pandita putus, sadaya sami marek anembah dhateng tiyang sugih. (8) 2. Ing jaman ngriku bangsaning Pendita sirna, lawan bangsaning ratu melarat kawelasasih, anak sampun purun di pitenah, …

Continue reading