alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KIDUNG QUR’AN

KIDUNG QUR’AN


KIDUNG QUR’AN Kasalin saking aksara Arab Ing aksara latin Dening : Mas Kumitir Minggu, 22 Oktober 2017 ѺѺѺ PUPUH I SAMARADANA bismillahirrahmanirrahim Wonten carita winarni, sajeroning Qur’an, sing sapa macaha mangko, atawa angerungokena, miwah anipenana ginajar dening Yang Agung, salamet dunya ngaherat. Kathahing surat winilis, pinatut kalawan tembang satus pat belas kathahe, Patehah, surat Baqarah, …

Continue reading