alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KITAB PAMBUKANING NALAR

KITAB PAMBUKANING NALAR


KITAB PAMBUKANING NALAR   Kaanggit dening Pak POEH Ing MAKASAR Kaecap lan kawedalaken dening pangecapan DJAWA TIMOER Jl. Gubeng Besar, 1975 Surabaya   BUBUKA Mungguh karepe kang nganggit layang iki mligi kangge wewacane sedulur lan anak putu dewe kang wis pada tuwuh kaelingane yen manungsa iku sugiha, luhura, mulyaa dikaya ngapa, kala-kala nandang susah, ruwet …

Continue reading