alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KITAB TOPAH

KITAB TOPAH


Punika serat kino mengku piwulang kabatosan kautamaning gesang Pengarangipun sampun boten kasumerepan. Kulo babar murih boten ical tanpa lari. Kanggen nambahi kathahing serat-serat Jawi. Sinten sumerep yen ing tembe wingking wonten pigunanipun. Ingkang ngedalaken : Penerbit “Soemadidjojo Hadiningrat Cetakan Kapisan 1957. ============================================= KITAB TOPAH Pupuh I DHANDHANGGULA Kitab Topah winedhar ing jawi, amrih gampil wau …

Continue reading