alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: L E L U N G I D A N

L E L U N G I D A N


(Lelandhepan, Lelimbangan) Kapendhet saking Panatacara Tuwin Pamedhar Sabda anggitanipun Rama Sudhi Yatmana,1994. LELUNGIDAN – 1 Ha—– Aja ngandhakake utawa ngandhani apa bae kang ora dimangerteni. Na—– Nandur kabecikan bakal panen kabecikan. Ca—– Cipta, rasa, karsa, daya lan karya kudu sayeg saeka praya. Ra—– Ruwet rentenging donya iki jalaran urip ora padha nindakake kuwajibaning urip. Ka—– …

Continue reading