alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: LAKU KANG PRAYOGA

LAKU KANG PRAYOGA


LAKU KANG PRAYOGA NUJU MARANG KASAMPURNAN Yen bola-bali mung tansah nitis wae bali urip dadi manungsa maneh kang kasinungan urip bungan lan seneng, kanggo opa istingarohe, awit ana ing alam donya mono uripe ora suwe, lire ora suwe nganti bisa nyandak umur 1000 tahun. Dadi yen ta nganti ora nyumurupi jamaning pati, uripe tanpa guna. …

Continue reading