alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: LAYANG JOYOBOYO

WEJANGAN JOYOBOYO BAB DUMADINE MANUNGSO


    LAYANGDJOJOBOJO Dening : Kandjeng Pangeran Isbanue Basuki Wedjangan kanggo mangerteni marang kuwasaning Gusti. Nyiptakake ukuming agomo Kedjawen kang ono wolong perkoro, kanggoning bongoso Djowo. ———————————- 1. Kedjawen: among Gusti engkang moho kuwoso, nyiptakake kahuripan sarto ukume kahuripan kanggone bongoso Djowo. Kang uwes katulis deneng: Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo. Wekasaning Gusti: Tresnoho marang kahuripan …

Continue reading