alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: LAYANG SASMITA TITIKA

LAYANG SASMITA TITIKA


LAYANG SASMITA TITIKA Mratélakaké sasmitané wong arêp : metu seneng utawa sedih, katekan utawa ora katekan sedyané, nemu bungah utawa susah, nemu begja utawa cilaka, dawa utawa cendhak umuré, kabéh mau katitik saka patitising kawruh titikan, purnéng gita ing Surakarta Warsa cinondra sangkala : (1858) 1e Druk UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL STOOMDRUKKERIJ ‘DE BLIKSEM’ SOLO 1927 …

Continue reading