alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: MEMAYU HAYUNING PRIBADI

MEMAYU HAYUNING PRIBADI


  — 01 — Ing samubarang gawe aja sok wani mesthekake, awit akeh lelakon kang akeh banget sambekalane sing ora bisa dinuga tumibane. Jer kaya unine pepenget, “menawa manungsa iku pancen wajib ihtiyar, nanging pepesthene dumunung ing astane Pangeran Kang Maha Wikan”. Mula ora samesthine yen manungsa iku nyumurupi bab-bab sing durung kelakon. Saupama nyumurupana, …

Continue reading