alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: MEPER HAWA NAFSU

MEPER HAWA NAFSU


  Hawa nepsune manungsa dijlentrehake ing jagad pakeliran Laku pasa, ing wulan Pasa apadene ing saliyane wulan Pasa, kaprah diarani minangka salah sijine laku kanggo ngendhaleni hawa nepsu. Tumrap wong Jawa, meper utawa ngendhaleni hawa nepsu dadi salah sijine laku tumuju dadi manungsa kang utama. Paugeran urip ing filosofi kabudayan Jawa kang nengenake sandhang tinimbang …

Continue reading