alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: MISTISISME SERAT SITI JENAR

MISTISISME SERAT SITI JENAR


Serat Seh Siti Jenar merupakan karya gubahan Raden Panji Natarata pada abad 19 Masehi yang diambil dari babad Demak karangan Pangeran Wijil dari Kadilangu. Natarata, sebelumnya pernah menulis Sejarah Jati dan Babad Demak dan dipakainya sebagai landasan dalam penulisan Serat Seh Siti Jenar, juga banyak dijadikan acuan oleh para penulis lain. Tak dapat dielakkan berkat …

Continue reading