alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: NGELMU

NGELMU KANG KAESTHI SUNAN PRAWATA


Kaanggit dening Kanjeng Sunan Prawata Pucung Jatawau: gantya mangke kang sumambung, Jeng Sunan Prawata, ambuka tekading galih, pun makaten wahyaning suraosing sabda. Kula nuwun: amba arsa mbuka kawruh katur Wali sanga boya leres boya sisip, among sampun dados waton tekad kula . (Ijinkanlah: saya akan membuka pemahaman saya kepada para Wali sembilan entah benar entah …

Continue reading