alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: NGUPADI HENINGE RATRI ANGGAYUH WENINGE ATI

NGUPADI HENINGE RATRI ANGGAYUH WENINGE ATI


  Wengi ditegesi beda-beda antarane wong siji lan sijine. Ana kang nganggep yen wengi iku padha karo peteng kang nyalawadi. Ing kamangka kahanan peteng rapet sesambungan karo laku durjana lan kadurakan. Ana sesebutan golongan peteng, laku peteng, lan uga lembu peteng. Jin setan priprayangan padha guyu latah-latah nggegodha janma uga jumedhul ing madyaning ratri kang …

Continue reading