alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: NITISAKE WIJINING DUMADI

NITISAKE WIJINING DUMADI


Bab Laku Nitisake Wijining Dumadi Murih Tumuruning Wiji Kang Becik Amratelakake lakune nitisake wijining dumadi, nyumurupi wewijangane wiji lan peprincening piranti. Mungguh lakune nitisake wijining dumadi, iku ana petang prakara, iya iku: lila, narima, temen, utama. 1.   Lila, iya iku wong priya kudu lila yen kelonglongan, ing kene karepe nuruti panjaluke rabine, amarga panjaluk mau, …

Continue reading