alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PAMORING KAWULA GUSTI

PAMORING KAWULA GUSTI


Pamoring Kawula Gusti iku pinda damer murub, mula bener yen gawe kekes lan wedi, karana kang nyumurupi rumangsa kasoran ing daya. Mula pamedare kudu sing kalawan pratitis, aja kongsi tumpangsuh. Yen ditanding boboting ngelmu iku, nyatane pancen abot lan kenceng, naging ora kenceng kdidene kencenging, nanging ora kenceng iku mung sedyane. Kang murih enteng ing …

Continue reading

PAMORING KAWULA GUSTI


PAMORING KAWULA GUSTI MANUNGGALING KAWULA GUSTI Para kadang kang kang anggilud pangelmon kawruh Jawi, supaya sakabehing reh kang digilud iku bisoa manjing dadi keyakinan kang lebune lumantar pikir pratitis, dadi ora banjur mung mbalilutan tanpa landesan pamgerten, sing wahanane andhakan sok banjur dadi kukuh amengkoki keyakinan sing tanpa katerangan kasunyatan. Anandena pamarsudi / panggilude kudu …

Continue reading