alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PEMUT WARAH WULANG WELING KGPAA MANGKUNAGORO IV

PEMUT WARAH WULANG WELING KGPAA MANGKUNAGORO IV


PEMUT WARAH WULANG WELING KGPAA MANGKUNAGORO IV TUMRAP CANGGAH DALEM R.Ay. HILMIYAH DARMAWAN PONCOWOLO LUMANTAR BAMBANG SUPARMANTO KAWEDALAKEN : ING SURAKARTA KEMIS KLIWON, 28 OKTOBER 1993. PEMUT WARAH WULANG WELING  I Dhandhanggula << 01 >> Yektine akèh kang angrasa urip, Unjuk kawruh tan samya pirsa, Pilih jalma sayektinè, Yektos ngertos kang satuhu, Tumrap urip kang …

Continue reading