alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PITUTUR KANG BECIK

PITUTUR KANG BECIK


Yen kepengin nglungguhi pangkat kang dhuwur luwih prayoga yen dikawiti saka kalungguhane kang endhek dewe. Kawit klawan mengkono ing tembe siro ora disepeleake dening bawahanmu, lan kang utama yaiku sira nuli bisa nglungguhi ing kawicaksanan, adoh saka watak deksura, ananing mung sarwo kebak tepa selira. Aja ndarbeni pepenginan dadi wong kang luwih kang ngandhut idham-idhaman …

Continue reading