alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PITUTUR MRING ESTRI

PITUTUR MRING ESTRI


Lah ta iki pitutur mring èstri, sira iki jumenenging priya, pitutur marang rabiné, kang sareh dipun elus, gwa kaworen nepdu yen angling, dadi nek klèru tampa, kang winuruk iku, wus kocap ing dalem surat, ujar bengis puniku kaworan eblis, ana ngekaké napas. Inilah nasehat untuk seorang putri, engkau itu sebagai seorang laki-laki, memberi nasehat kepada …

Continue reading