alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PIWULANG LUHUR

PIWULANG LUHUR


1. Yen gelem nalusuri, sejatine ora sethithik piwulang lan pitutur becik kang malah kita tampa saka wong-wong kang gawene nacad marga ora seneng marang kita, katimbang saka kanca raket kang tansah ngalembana. Awit elinga, panacad iku bisa nggugah kita nglempengake laku, dene pangalembana kepara njalari kelalen. Kalau mau menelusuri, sebetulnya tidak sedikit pelajaran dan petuah …

Continue reading