alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PIWULANG NATA

PIWULANG NATA


Piwulang Nata Kapethik saking Serat Mahabarata Sing sapa ratu anut sapituduh ingsun iki, nagarane pasthi yen kalis ing bebaya sarta kasangsaran, bisa mangreh jagad, saha ngrasakake kamulyan gedhe.” Wiwit lengsering Pak Harto saking dhampar presiden, negara kita lajeng ngawontenaken ewah-ewahan ingkang satuhu ageng ingkang dipunwastani reformasi. Kanthi wontening reformasi ing tata kaprajan mliginipun pemilihan presiden …

Continue reading