alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PUJINE DINA BADAN NAPAS NAPSU ATI WIJI LAN ANASIRING MANUNGSA

PUJINE DINA, BADAN, NAPAS, NAPSU, ATI, WIJI LAN ANASIRING MANUNGSA


PUJINE DINA PITU 1. Dina Ahad ; ya kayu ya kayumu, nabi Adam kang ndarbemni, lakunya tidak boleh nginang sehari semalam, ahad lakune ing surya, kang rumeksa sadina lawan sawengi, malekat limang leksa. Kuwasane : lungguhe ing wulu, teguh ora kena winekang, lan ora katon. 2.Dina Senen ; ya rahmanu ya rahima, nabi’ullah kang ndarbeni, …

Continue reading