alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SAK LEBARE RAJA KUNING

SAK LEBARE RAJA KUNING


SAK LEBARE RAJA KUNING Jayabaya Salebare Raja Kuning Anggulung bandarane, Mulih ing dhangkane ngalor parane, Banjur ana perang panggempuran Saka lor kulon tekane, Kang banjur ngepung wakul Saka keblat pat kalima pancer. Nakoda ngantepi jurit amutatuli, Kadedayan sumarambah warata skongsi, Nimbulake peperangan ing jro kurungan Wong gedhe padha kleru singgih, Ana Raja jimenggung wong rucah …

Continue reading