Category Archives: SALAMAN DULU

SALAMAN DULU


ALANG ALANG KUMITIR

Munjuk hanyenyadhong atur dhumateng rencang tuwin sanak kadang awit  sedaya lepat, tindak atur kawula ingkang saklimah ugi satemah mboten damel  gumbiraning manah punapa dene ingkang nalisir saking sarak ugi paugeraning agami tuwin Gusti. Mugi-mugi Allah paring pangapunten lantaran  panjenengan sami.

Taqabalallahu minna wa minkum,
shiyamana wa shiyamakum,
Minal aidin wal faidzin

MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN

1 Syawal  1431H