alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SEMAR LAN ANTAGA

KAKANG SEMAR LAN ANTAGA KAKI


KAKANG SEMAR LAN ANTAGA KAKI WECAN TUNJUNG SETA TUMEKA KAKI SEMAR GINUBAH DENING  : PANEMBAHAN PRAMANA SETA ING GIRIMAYA dandang gulo 1. INGSUN MELING MRING SIRA KALIHNYA KANG DADYA SESENGGEMANE NGIRIDA GUNG LELEMBUT BALA SILUMAN NUSA JAWI KABYANTOKNA SANG NATA H E R U C A K R A P R A B U NATA …

Continue reading