alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT AJI SAKA

SERAT AJI SAKA


HET BOEK ADJI-SåKå  OUDE FABELACHTIGE GESCHIEDENIS VAN JAVA, VAN DE REGERING VAN VORST SINDOELA TE GALOEH TOT AAN DE STICHTING VAN MADJA-PAIT DOOR VORST SOESOEROEH: UIT DE POËZIE JAVAANSH PROZA OVERGEBRAGT DOOR F. WINTER, Sr.  UITGEGEVEN VAN WEGEN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH INDIË, DOOR   J. B. GAAL EN …

Continue reading