alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT ANGLING DARMA

SERAT ANGLING DARMA


Pupuh Asmaradana 1. Asmareng tyas nawung kingkin nurat serat anglingdarma kagungan dalem sang katong kang jumeneng ping sadasa ing nagri surakarta kapareng karsa kaklumpuk serat baabd miwah wulang 2. Sadaya rinuwat mungging jro kamar sana pustaka duk miwarni panitrane ri soma kaping sadasa ing wulan dulkangidah jumakir sangkaleng taun luhur tata ngesthi nata. 3. Sanadyan …

Continue reading