alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT BABAD TUBAN

SERAT BABAD TUBAN


SERAT BABAD TUBAN Anyariyosaken sujarahipun para Bupati ing Tuban wiwit panjenenganipun Sang Prabu Banjaransari, Narêndra Binathara ing nagari Pajajaran citakan ke III diterbitkan dan dijual oleh BOEKH. TAN KHOEN SWIE Kediri 1936 Kasalin saking aksara Jawa lan kalatinaken déning : Mas Kumitir Sidoarjo, 3 Februari 2017. ———@@@——– [3] Sajarahipun para Bupati ing Nagari Tuban Ingkang …

Continue reading