alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT BAYANULLAH

SERAT BAYANULLAH


SERAT BAYANULLAH Anggitanipun swargi Raden Panji Natarata Kepala Dhistrik Ngijon Ing Ngayogyakarta Inggih Raden Sasrawidjaja Guru Bahasa Jawi Ing Pamulangan Calon Guru Surakarta Ingkang nurun saha mewahi Centhangan B. K. Penerbit : Yayasan “DJOJO BOJO” Surabaya Tahun 1975 SANGKALA : RASANING KAWULA ASALIRA GUSTI =========================== P R A W A C A N A (Aturipun …

Continue reading