alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CANDRARINI

SERAT CANDRARINI


Karipta dening pujangga ing Surakarta R.Ng. RANGGAWARSITA “””PUPUH I””” S  I  N  O  M  Kang hagnya gita Srinata / ing Surakarta nagari / Paku Buwana ping sanga / mangun wasitaning estri / ingkang cinitreng ari / Respati tanggal ping pitu / Jumadil akir wulan / kang nêmbe sangkaleng warsi / miyarsakna trusing kang sabda Narendra. …

Continue reading