alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CATUR KANDHA

SERAT CATUR KANDHA


SERAT CATUR KANDHA Punika Wacan Sejarah Kagungan Dalem Bupati Cerbon R. Adipati Hariya Suradiningrat   DHANDHANGGULA Catur kandha kang pinurweng gendhing dhenira sang kasubing rat kithal kithung sabarang gawene winuwuhan ning bingung banget bodho budi taliti ing dhelap handhaluyah salamining tuwuh tuwas wis sinambat esak kasok kurang ngakal nalutuhi marang Sang Trusing bisa. Basakkena ing …

Continue reading