alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CEBOLEK

SERAT CEBOLEK


Naskah Serat Cebolek ing ngandap punika isinipun nyatur utawi bebantahan bab ajaran Islam antawisipun Islam “ORTODOK” kaliyan Islam “HETERODOKS”. Kacuplik saking Serat Cebolek kaca 1 dumugi kaca 27. SERAT CEBOLEK Manutoken ing tepa palupi / meksa winatu mameng pustaka / ingkang jinejer kancane / kartasura rumuhun / wonten kojah kang dadya warti / ngulama tanah …

Continue reading