alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CEBOLEK

SERAT CEBOLEK


SERAT CEBOLEK Alih aksara Drs. SUDIBJO Z. HADI SUTJIPTO Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PROYEK PENERBITAN BUKU SASTRA INDONESIA DAN SAERAH Jakarta 1981 Sinalin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 1 Juli 2017 ¤¤¤¤ SERAT CEBOLEK PUPUH I DHANDHANGGULA Tabuh sapta enjing Sukra Manis, mongsa sapta kang wuku Galungan, Rabingulawal wulane, tanggal kaping rolikur, ing taun Je …

Continue reading

SERAT CEBOLEK


Naskah Serat Cebolek ing ngandap punika isinipun nyatur utawi bebantahan bab ajaran Islam antawisipun Islam “ORTODOK” kaliyan Islam “HETERODOKS”. Kacuplik saking Serat Cebolek kaca 1 dumugi kaca 27. SERAT CEBOLEK Manutoken ing tepa palupi / meksa winatu mameng pustaka / ingkang jinejer kancane / kartasura rumuhun / wonten kojah kang dadya warti / ngulama tanah …

Continue reading