alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CEMPALA HAYU

SERAT CEMPALA HAYU


Prasetya Jati Panunggaling Kawula lan Gusti kaserat minangka Pambuka Wiwaraning Karahayon. 1. Gunung kelir wawayangan Gusti, ilang gunung apa kang katingal, kang katingal sayektine, sesandine Hyang Agung, kang makarya ing jagad iki, jumeneng pangawak teja, hanyalira hayu, hangemot isine jagat, hamengkoni busana sesilih wangi, ngembani tuk ing Sabda. 2. Aduh yayi gegantiling ati, iki pun …

Continue reading