alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT ILADOENI

SERAT ILADOENI


SERAT ILADOENI Anyariyosaken dhateng wawadosing lalampahan ingkang winadi, pipiridan saking kitab adamakna 2E DRUK 1928 Anggitanipun : M.Ng. MANGOENDIDJOJO WONOGIRI (SOLO) Diterbitkan dan  dijual oleh : TAN KHOEN SWIE KEDIRI Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo,  15 Mei 2017 ѺѺѺ [5]BUBUKA Nuwun wiyosipun anggénkula ngimpun kawruh pétung Iladuni, punika …

Continue reading