alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT JANGKA RANGGAWARSITA

SERAT JANGKA RANGGAWARSITA


JANGKA RANGGAWARSITAN .I. JAKA LODANG, II. KALATIDA, III. SABDA TAMA, IV. SABDA JATI, V. KALITIDA PININGIT, VI. WEDATAMA PININGIT.   @@@   Ingkang ngimpun lan nyukani Centangan B.K.   Cap-capan IV – 1961   Penerbit KELUARGA BRATAKESAWA Yogyakarta supaya pada emut amawasa mbenjang jroning taun windu kuning kono ana wewe putih gagamane tebu wulung arsa …

Advertisements

Continue reading