alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT JASMANINGRAT

SERAT JASMANINGRAT


Pupuh I Asmarandana Tatkala wiwit tinulis / ing dina Dite kasihnya / jam sawiji ing wayahe / ing wulan Rabingulawal / tanggal kaping sekawan / tahun Dal sengkelanipun / panca wiku sabda nata. Anenggih wulan Welandi / Pebriwari kang lumakya / nuju kaping salikure / tahunira pan ingetang / sewu astha tus kawan / dasa …

Continue reading