alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT JAYENGBAYA

SERAT JAYENGBAYA


  Karangan R. Ng. Ronggawarsita Buku iki dikarang sepisanan nalika panjenengane isih pangkat mantri jajar (pangkat sing paling endhek ing kraton), durung dadi pujangga kraton Surakarta Hadiningrat. ASMARANDHANA — 01 — Kidung kadresaning kapti, yayah nglamong tanpa mangsa, hingan silarja jatine, satata samaptaptinya, raket rakiting ruksa, tahan tumaneming siku, karasuk sakeh kesrakat. — 02 — …

Continue reading