alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT KACA WIRANGI

SERAT KACA WIRANGI


  Nyariosaken dedongenganipun peksi perkutut dhumateng peksi derkuku Mralambangaken pepindhan bab adeging gesangipun manungsa Dipun tedhak saking buku basa sarta seratan Jawi Babaran Toko Buku Tan Khoen Swie Tahun 1922 I. Bagian 1 Dongeng Kaca Benggala Cariyos peksi perkutut kaliyan derkuku Sami ngudi kawruh kasampurnan Sarta damel ibarat kadhapur dongeng Wonten peksi perkutut kaliyan derkuku …

Continue reading