alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT KALITIDHA WALI RASA

SERAT KALITIDHA WALI RASA


Kalatidha Wali Rasa Gubahanipun Sang Pujangga Ageng R.Ng. Ranggawarsita Ingkang nyuplik: R. Tanoyo Pambuka Serat Kalatidha ingkang kaiket mawi sekar Sinom 12 pada punika karanganipun R.Ng. Ranggawarsita nalika tahun 1769 Kawi, alamipun Sri Pakubuwono VII. Suraosipun serat Kalatidha punika, minangka panyandra kawontenan obah-osik utawi galagating praja, duk panjenengan dalem Sri Pakubuwono VII, papatih dalem Raden …

Continue reading