alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT KIDUNGAN KAWEDAR

SERAT KIDUNGAN KAWEDAR


KIDUNG KAWEDAR SAKING AKSARA JAWI KASALIN, KABABAR AKSARA LATIN KIDUNGAN PUNIKA SERAT KINA PRALAMBANG NGELMI ISLAM INGKANG SEJATI, TUWIN MINONGKO WEWARAH TUWIN PAMUJINING KAWULO DHATENG GUSTI, IKETANIPUN KANJENG SUNAN KALIJAGA WALIYULLAH NUSA JAWI KASAMBETAN IKETANIPUN KYAI RONGGO SUTRASNO PUJONGGO AGENG KERATON DALEM SURAKARTA HADININGRAT KAWEDARAKEN DENING : R. WIRYA PANITRA KUSUMA DININGRAT, SURAKARTA Penerbit : …

Continue reading