alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT KRIDHAMAYA

SERAT KRIDHAMAYA


      DHANDHANGGULA Pupuh 01 Raras ingkang sarkara mintasih, mring sanggyaning kang samya punikas, lawan ingkang nyarsakake, menggah suraosipun, serat Wirid Kridhamaya di, den agung aksamanta, nulus sabek sadu, yen wonten cingkranging wanda, myang kithaling tetembungan sawatawis, lan kalintuning sastra. Pupuh 02 Panringa pangapura yekti, jatosipun kasagedan kula, dereng sapintena kehe, teka gumagah purun, …

Continue reading