alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT MADAT MADON MINUM MAIN MALING

SERAT MADAT, MADON, MINUM, MAIN, MALING


Kaserat dening : Kalanindi (Kudapralebda) Naskah asli saking : SASONO POESTOKO, KARATON SURAKARTA S I N O M Aniteni kang kawruhan, ananing ma-limang sait, ingkang dadi kalakuan, awit mamadat kang dihin, antuke makolehi, ing dasat tanapi kahyun, utawi ceda cuha, ujar lumrah dalem lair, estu tumrap ing patrap kang linampahan. Neracak kang padha rena, nadhah …

Continue reading