alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT MADUBRONGTA

SERAT MADUBRONGTA


SERAT MADUBRONGTA (Madhoebrongto) Anyariyosaken raden Panji Asmarabangun kadhustha dening Prabu Basunonda, nata ing Parangretna, kadhaupaken angsal ingkang putra Dewi Nawangwulan. Kaecap saha kawedalaken ing pangecapanipun tuwan Pogel Pandherheidhe Enko, Ing nagari Surakartha, taun 1908. Rarasing tyas anetya satistis, denta mardi mardawaning basa, ngayowara puwarane, bela-bela ing kalbu, inu karatan rining westhi, rongkap gatining gita, ganita …

Continue reading