alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT MURSADA

SERAT MURSADA


PUPUH I KASMARAN (ASMARADANA) ||Wiwitane mung tinulis | ing dinten saptu punika | nuju pahing pekenane | ing sasi rabiulawal | ping tiga tanggalira | tahun edal punika wayahipun | pukul sanga|| ||Wuku mandasiya singgih | titimasa katiga ika | saat Israil tareka | ana dene kang anerat | kiyahi agi ingkang nama pernah | …

Continue reading