alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT NABI YUSUP

SERAT NABI YUSUP (terjemahan)


PUPUH I ASMARADANA 1 . Dikuatkanlah hendaknya dalam menggubah karangan ini, yakni cerita Nabi Yusuf, adapun dalam gubahan ini, diberikan atau dituliakan dalam bentuk tembang, yakni tembang Asmaradana, tertarik hati saya mendengarnya, akan tutur cerita Nabi Yusuf, semoga tiada rugi dan celanya. 2 . Luputlah dari tindak yang tak baik, diridoi oleh Yang MahaKkuasa, diteguhkan …

Continue reading

SERAT NABI YUSUP


PUPUH I ASMARANDANA  1. //Ngyateki milya hangawi / carita Yusup ginita / marmaning ginurit mangko / carita sinungan tembang / tembang asmarandana / kasmaran isun angrungu / tutur Nabi Yusup ika// 2. //Takabeteng tuna sarik / luputan ing sardhya ila / duluren ing Yang ta mangko / singgahen neng ngagama / tuduhe nang marga dursila …

Continue reading