alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT NITIPRAJA

SERAT NITIPRAJA


WAWASAN KENEGARAAN SERAT NITIPRAJA Karya Sultan Agung Hanyakrakusuma A. KEWAJIBAN APARAT NEGARA Dandanggula 1. Kandya ing sagaraagni rasaning driya ika sangkala duk linakwan panyarike Nitipraja ingapu punang minda prasida ngawi amiyateng sarira anglengkara punggung kuwawi peksa utama kyehning jana prawita tan wigati kedah ingalem bisa. 2. Arti artati palupa lupi jurang sengkan daratan linakyan ewuh …

Continue reading