alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT PAMRAYOGA UYAMA

SERAT PAMRAYOGA UYAMA


DHANDHANGGULA Рµρứђ ☻ 01 Hebating tyas kongsi tanpa manis, kaprabawan obahing rat jawa, wimbuh gumrah sabawane, manjing jro jaman maju, kang tinuju mung aja kongsi, rinengkuh den sawiyah, sejane anjunjung, ajining derajat jawa, sayug hiyeg gumolong anunggal budi, baya karsaning sukma. Рµρứђ ☻ 02 Paring asik kang utama yekti, tumuwuh ing tembung: kamardikan, lumrah dadi …

Continue reading