alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT PARAS

SERAT PARAS


Naskah Serat Paras punika anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Serat paras menika cariyos ingkang nggambaraken pasuryan utawi tindak-tanduk ingkang endah lan patut dipun tuladhani saking Nabi Muhammad. Ananging menawi dipun tinggali inggih namung nyariyosaken Kangjeng Nabi Muhammad nalikanipun cukur rema. ° PUPUH I ° ASMARADANA //Ingsun amimiti[1] amuji / anebutna maning sukma, / kang murah ing …

Continue reading